олрог

Авдимирець Тетяна

Вік
32
Рівненська
Рівне
Освіта
Повна вища.
2003 – 2008 рр. Рівненський державний гуманітарний університет;
кваліфікація – викладач педагогіки, психології і методик дошкільного виховання у вищих навчальних закладах, вихователь дошкільного закладу, практичний психолог.

2011 - 2013 р. – пройшла повний курс навчання фахівців за напрямком «Арт-терапія»;

2013 – 2015 рр. – Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка;
кваліфікація – логопед, спеціальний психолог дошкільних та шкільних закладів.
Досвід роботи
3 роки як волонтер і 10 років на останньому місці роботи.
Громадська діяльність

Довгий час була волонтером РММГО "Школа мам".

Державне управління
Ідея змін

Нова політика- нова країна

Вимогою сьогодення стає необхідність створення інноваційної структури політичної організації, яка б дозволила продуктивно розвивати суспільно-політичну комунікацію, що зумовить ефективний розвиток країни вцілому. 

Мета проекту:

Покращення структуризації політичних організацій шляхом їх вдосконалення.

З метою покращення структуризації політичних організацій та їх вдосконалення було розроблено програму «Нова політика – нова країна», яка включає в себе наступні розділи:

  • Проведення аналізу структури політичних партій м. Рівне  та області з метою виявлення їх слабких та сильних сторін.
  • Розробка та впровадження інноваційно-ефективної структури політичної партії, враховуючи європейський досвід, з метою сприяння кращій політичній поінформованості електорату щодо сфери діяльності політичної організації.
  • Здійснення інформаційно-просвітницької кампанії шляхом проведення загальноміського форуму під назвою «Проблеми молоді-проблеми держави» з метою виявлення існуючих проблем молоді, обговоренні їх на вищому загальноміському рівні, підвищення розуміння молодими людьми своєї значимості у процесі становлення в Україні громадянського суспільства.
  • Виготовлення та безкоштовне поширення 10000 інформаційних буклетів «Держава починається з тебе» для підвищення рівня суспільно-правової компетентності молодих громадян.
  • Перевірка ефективності запропонованої моделі партії на міських та обласних виборах в м. Рівне та області з метою надання соціально-активній молоді можливостей для реалізації свого потенціалу, ентузіазму та громадської свідомості.

Висвітлення результатів роботи програми шляхом поширення інформаційних матеріалів у ЗМІ з метою поліпшення розуміння громадськістю міста ролі політичних партій та важливості їх участі у процесах формування та реалізації політики у найважливіших сферах життєдіяльності місцевої громади.

Посилання на повну Ідею кандидата.

Branding

Цей блок пошкоджений або відсутній. Можливо втрачено його вміст або потрібно увімкнути оригінальний модуль.

Громадська наглядова рада