Про проект

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ НОВОГО ЛІДЕРА

 1. Кодекс поведінки учасника проекту «Нові лідери» розповсюджується на всіх його учасників та встановлює стандарти поведінки, спрямовані на реалізацію ідеї: пошуку нових можливостей для розвитку України, а також людей, здатних це реалізувати.
   
 2. Учасники проекту Нові лідери керуються принципами взаємної поваги, рівності та дотримання законодавства України.
   
 3. Учасники проекту Нові лідери не використовують риторику, яка може бути розцінена як дискримінація за національністю, статтю, станом здоров'я, релігійних, расових та інших відмінностей.
   
 4. Учасники проекту Нові лідери відповідають за свої слова. Свідомий обман аудиторії, необґрунтовані обіцянки, публічні образи, не можуть бути інструментами конкуренції учасників проекту Нові лідери.
   
 5. Учасники проекту Нові лідери не вдаються до будь-яких технічних маніпуляцій, спрямованих на викривлення процесу голосування та встановлення його об'єктивного результату.
   
 6. Учасникам проекту, перш за все, надається можливість участі для донесення власної конструктивної Ідеї, а не для популістських декларацій або беззмістовної критики дій влади та опозиції.
   
 7. Учасники проекту Нові лідери конкурують виключно своїми ідеями, не допускаючи фізичного чи будь-якого іншого насилля.
   
 8. Учасники проекту Нові лідери постійно підвищують рівень своєї обізнаності для реалізації задекларованих ідей. Недостатній рівень знань не може бути виправданням для оприлюднення недостовірної інформації.
   
 9. Учасники проекту Нові лідери усвідомлюють постійне виникнення етичних дилем, і несуть персональну відповідальність за прийняті рішення.
   
 10. Учасники проекту Нові лідери можуть попередньо радитись щодо відповідності тих чи інших рішень правилам проекту та цьому кодексу.
   
 11. Порушення цього Кодексу поведінки може стати підставою для дискваліфікації учасника проекту Нові лідери.

Громадська наглядова рада