каее

Блистів Тетяна

Вік
51
Київська
Київ
Освіта
Вища: Закінчила Українську Академію державного управління при Президентові України, спецiальнiсть - "Державне управління", квалiфiкацiя - магістр, Харківський національний університет внутрішніх справ, спецiальнiсть - "Правознавство", квалiфiкацiя – юрист
Досвід роботи
Загальний трудовий стаж білш як 25 років. Володію законотворчим досвідом та досвідом державного управління
Громадська діяльність

Засновник Конгресу громадянського суспільства України та інших громадських організацій

Безпека та оборона
Ідея змін

Проект:

РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ВОЄННІЙ СФЕРІ.

Поточний стан загроз обороноздатності держави, зовнішнє вторгнення, військова агресія на Сході України виявили необхідність додаткового підвищення рівня організації Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів у воєнній сфері.

Уповільнене реформування системи правоохоронних органів у воєнній сфері несе загрози національній безпеці України через недосконалість підходів до формування державної політики та правового регулювання відносин при забезпеченні законності та правопорядку і наявність системних проблем у забезпеченні належного рівня правопорядку та дисципліни серед військовослужбовців.

ПРОБЛЕМА:

Станом на сьогодні:

Відсутні скоординовані дії правоохоронних органів при здійсненні повноважень через їх вузьку спеціалізацію, розпорошення функцій досудового розслідування військових злочинів, оперативно-розшукової діяльності, забезпечення представництва інтересів у судах, протидії корупції та забезпечення нагляду (контролю);

Відсутня ефективна система управління військовими правоохоронними органами як цілісною функціональною системою, здатною забезпечити законність у військових формуваннях та оборонній сфері.

МЕТА:

  Комплексне забезпечення законності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях шляхом утворення ефективної системи управління військовими правоохоронними органами як цілісною функціональною системою.

ЗАВДАННЯ:

  Пробіли та неузгодженості чинного законодавства, специфіка військової структури держави, інститутів Збройних Сил України та інших військових формувань вказують на необхідність створення та функціонування єдиної системи військової юстиції в Україні. а саме утворення центрального органу виконавчої влади, військових судів та військової адвокатури.

Об’єднання питання правоохоронної та захисної діяльності у воєнній сфері - від досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності до нагляду за додержанням законів у військових формуваннях і підприємствах оборонно-промислового комплексу та здійснення правового захисту військовослужбовців, військовополонених від кримінального обвинувачення та представництва їх інтересів у судах.

РЕАЛІЗАЦІЯ:

Утворення органу військової юстиції на основі чинних військових інститутів: військової прокуратури та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

 Законодавча ініціатива не потребує виділення коштів з Державного бюджету України. Однак, ці кошти мають з`явитися внаслідок реформування органів військової прокуратури, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Кадрове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення планується здійснювати за рахунок вже існуючих видатків Державного бюджету України на відповідні органи.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:

  • Вивчення думки (шляхом опитування), військовослужбовців ЗС України, військової прокуратури, суддів щодо доцільності створення в Україні Державного бюро військової юстиції та проведення аналізу.
  • Організація публічних заходів, зустрічей, прес-конференцій тощо;
  • Підготовка нормативно-правових документів використовуючи міжнародний досвід.
  • Внесення змін до чинного законодавства України.

ПРОГНОЗ НАСЛІДКІВ:

Реалізація проекту дозволить забезпечити організаційно-правові засади діяльності Державного бюро військової юстиції, що дасть змогу створити національну систему реагування на кризові та надзвичайні ситуації, своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, гарантування особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини, громадянина та визначення додаткових заходів правового забезпечення інтересів держави з метою підтримання військової дисципліни, бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України.

Посилання на повну ідею кандидата. 

 

Вучкан сергій феодосійович

сб, 05/18/2019 - 21:27

Добрий вечір Татяна Іванівна, я також учасник проекту, прошу Вас відповісти по вашій програмі на такі запитання:
1.Чи будуть згідно запропонованоі Вами концепціі ведені посади слідчих в новоствореній структурі Військовоі юстиціі.
2.Чи будуть ці слідчі розслідувати злочини повязані з розкраданням коштів держаного обороного замовлення в Збройних Силах Украіни.

Вучкан сергій феодосійович

сб, 05/18/2019 - 21:27

Добрий вечір Татяна Іванівна, я також учасник проекту, прошу Вас відповісти по вашій програмі на такі запитання:
1.Чи будуть згідно запропонованоі Вами концепціі ведені посади слідчих в новоствореній структурі Військовоі юстиціі.
2.Чи будуть ці слідчі розслідувати злочини повязані з розкраданням коштів держаного обороного замовлення в Збройних Силах Украіни.

Блистів Тетяна Іванівна

сб, 05/18/2019 - 21:55

Доброго вечора п. Сергію, рада буду Вам відповісти на запитання.
Посади слідчих будуть так як саме вони будуть здійснювати розслідування та розкриття злочинів, кримінальних поступків, віднесених до підслідності, а також здійснення державного нагляду (контролю) з метою забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; захисту інтересів держави в сфері оборони та національної безпеки, прав та законних інтересів військовослужбовців.

Блистів Тетяна Іванівна

сб, 05/18/2019 - 21:58

п. Сергію, відповідаю на Ваше друге запитання. Так. Слідчі військової юстиції будуть проводити розслідування предметом або об’єктом яких були кошти державного оборонного замовлення чи продукція, послуги, роботи оборонного призначення, крім випадків, коли злочини віднесено до підслідності детективів НАБУ і ДБР.

Левков Володимир Васильович

нд, 05/19/2019 - 23:19

Добрий вечір Татяна Іванівна, в контексті блоку, який Ви хочете представляти, я хочу Вас запитати:
1) чи відомо Вам який відсоток осіб, що виконують свої обов'язки за контрактом (офіцери та інші військовослужбовці), при досягненні мінімальної вислуги років, реалізують своє право виходу на пенсію (без повернення на службу державі)? Які причини таких їх рішень?
2) чи відомо Вам який відсоток осіб, що виконують свої обов'язки за контрактом (офіцери та інші військовослужбовці), звільняються задовго до можливої реалізації свого права виходу на пенсію (без повернення на службу державі)? Які причини таких їх рішень?
3) Що особисто ви можете запропонувати військовослужбовцю контрактної служби, коли він день за днем думає не за службові справи, а за добробут (добрий побут) своєї сім'ї: у якому житлі перебувати, як дітей вдягти, нагодувати і на ноги поставити?
І будь ласка не "співайте відомих пісень" про те, що відразу все покращиться, як тільки проведем реформування...

Блистів Тетяна Іванівна

У відповідь до від

вт, 05/21/2019 - 16:52

Вітаю Вас Володимире Васильовичу! Вдячна Вам за професійні запитання, які Ви поставили після ознайомлення з ідеєю, яку мною запропоновано для обговорення суспільством. Розумію, що запропонована проблематика складна і викликає інтерес вузького кола фахівців і саме тому Ваші запитання є цінними для мене.
Відповідати на Ваші три запитання немає сенсу, оскільки питання стосується соціального і пенсійного забезпечення, що не є темою моеї ідеї. Хоча слід зазначити, що саме питання соціальні та пенсійні є визначальними сьогодні для військовослужбовців Збройних Сил України.
Щодо "пісень" про реформи. У мене є достатньо досвіду як законотворчого так і управлінського, щоб проявити себе не у "піснях" а у справах!!! Ще раз дякую Вам за інтерес до запропонованої мною тематики.

Левков Володимир Васильович

вт, 05/21/2019 - 00:35

Вельми шановна Тетяна Іванівна, не дочекався Вашої відповіді, тому запитаю про написане безпосередньо вами (вже з малої літери).
От ви пишете:
1) "Уповільнене реформування системи правоохоронних органів у воєнній сфері несе загрози національній безпеці України через ... наявність системних проблем у забезпеченні належного рівня правопорядку та дисципліни серед військовослужбовців".
Які КОНКРЕТНО системні проблеми забезпеченості правопорядку і дисципліни серед військовослужбовців несуть загрозу нац.безпеці України???
2) ваша МЕТА: "Комплексне забезпечення законності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях шляхом утворення ефективної системи управління військовими правоохоронними органами як цілісною функціональною системою."
ПИТАННЯ: що за така цікава СИСТЕМА, і які критерії ефективності її роботи щодо управління військовими правоохоронними органами як цілісною функціональною системою вами пропонується?
І ще уточнення: то "військовими" чи "правоохоронними" органами збирається управляти ваша СИСТЕМА? Чи може військовими формуваннями ТА правоохоронними органами?
І доречі, такі формування і органи мають велику різницю між собою в контексті виконання своїх функцій безпеки та оборони. Доволі утопічно виглядає ідея управління СИСТЕМИ СИСТЕМОЮ.

Дайте відповіді, респонденти також чекають на них, щоб визначитись у голосуванні.
Чи ви не спроможні аргументувати свої прописані висловлювання?

Блистів Тетяна Іванівна

У відповідь до від

вт, 05/21/2019 - 17:27

Вітаю Вас ще раз Володимире Васильовичу! Перепрошую, що не відповідаю Вам в нічний час. Як усі нормальні люди, я в нічний час намагаюся відпочивати, хоча це не завжди вдається! Ще раз вдячна Вам за інтерес до теми.
Буду намагатися надати Вам відповіді на поставлені мені запитання стисло, хоча у професійній дискусії це є нелегким завданням.
Я вжила термін "уповільнені реформи" щоби бути коректною, але насправді я вважаю, що фактично такі реформи не відбулися взагалі, хоча їх започаткування анонсувалося усі 5 років.
Системні проблеми забезпечення правопорядку просто необхідні і не усю інформацію якою я володію, нажаль, можна відкрито оприлюднювати, щоби описати стан справ і проблеми. Вважаю, що є необхідність реформування служби правопорядку ЗСУ , а не правоохоронних органів в системі МВС (крім нацгвардійців, які є військовослужбовцями). Різниця між військовими формуваннями і між правоохоронними органами не потребує обговорення, так як побудова системи, яку мною запропоновано забезпечить виконання завдань та забезпечення правопоряду саме у Збройних Силах України. Буду рада відповісти на інші Ваші запитання . З повагою до Вас!

Левков Володимир Васильович

вт, 05/21/2019 - 00:50

І ще одне. Дуже цікаво було переглянути: хто ж вам задавав питання у цьому чаті ... :
"Вучкан сергій феодосійович" - люстрований з МВС у 2016 році..., вже у 2018-му спокійно обіймаючи посаду в іншій області приймає громадян у службовому кабінеті...
Мабуть випадково чи помилково люстрували..., буває ж таке...

Всім миру і добра.

Блистів Тетяна Іванівна

вт, 05/21/2019 - 17:42

Володимире Васильовичу, щодо Вашого допису, який стосується люстрації, хочу Вам відповісти наступне. Вважаю, що питання люстрації вирішувалося поспіхом з політичною доцільністю. І разом з людьми, яких потрібно було відсторонити від влади, було звільнено багато порядних і професійних людей. Крім того у цій сфері відбувалися зловживання усі ці роки і призначалися на посади люди, які отримували у Мінюсті фіктивні довідки. Чекаю на Ваші наступні запитання.

Левков Володимир Васильович

вт, 05/21/2019 - 19:15

Широ дякую за змістовні відповіді. На все добре.

Мильченко Максим Олександрович

ср, 05/22/2019 - 23:15

Добрий вечір Тетяна Іванівна, у вас дуже цікавий проект, але виникають питання с приводу запозичення правоохоронної військової структури з іншої країни , це може бути ефективно, сфера яка підпорядковується в більшості верховенству права,буде мати свою так звану« незалежність» ,питання:чи достатньо у нас розвинені військові інститути,і якщо так,то чому за скільки років військова сфера не розвивалась , і як утримати таку армію в перспективі ?

Блистів Тетяна Іванівна

пт, 05/24/2019 - 05:40

Вітаю, Максиме Олександровичу. Україна Сьогодні намагається реформувати свої правоохоронні органи і військові формування. Загрози і виклики, які согодні є перед Україною вимагають від нас дій. Експертне середовише працює над вивченням досвіду інших країн для запровадження кращих світових практик у сфері національної безпеки і оборони в Україні. Відповідаючи на Ваше запитання, хочу сказати, що наші військові інститути знаходяться в стадії реформування, а також на стадії створення, (як система військової юстиції). За часів незалежності України армія не фінансувалася належним чином, майно і землі розпродавалися і розкрадалися. За останні 5 років Україна підготувала військових-контрактників, які брали участь у різних спільних навчаннях. Звісно, що утримувати армію важко і тому Україна сьогодні знаходиться на шляху до системи колективної безпеки і проводить відповідні реформи. Вдячна за Ваш інтерес до теми.

Остапів Любомир Остапович

чт, 06/13/2019 - 07:40

ТЕТЯНА,
Запрошуємо вас як учасника ТОП 50 приєднатися до Звернення до Наглядової Ради проекту Нові Лідери

Ми, учасники другого етапу Нові Лідери ТОП-50, вважаємо офіційні правила проекту не оптимальними.

Погано застосовувати принцип виборів пострадянського простору “Переможець забирає все” до конкурсу громадських активістів та волонтерів.

Віримо, що Нові Лідери не місце боротьби у погоні за головним призом, а проект позитивних змін в Україні. Вони відбудуться у томі числі за рахунок співпраці активістів, долученню глядачів у реалізацію ідей та підтримці з боку організаторів ресурсами.

Оскільки сезон 2 в активній фазі, докорінна зміна правил не є можливою. Тому кожен підписант цього листа добровільно обіцяє у виграшу розпорядитися грошовим призом наступним чином:

30% коштів - реалізація власного проекту
по 10% коштів - кожному із інших семи учасників етапу ТОП 8.

Ми також розраховуємо на максимально широку медійну підтримку тих ТОП-50 ідей, яким вона допоможе найбільше на думку Відбіркового комітету.

Ймовірно завдяки краудфандінгу, спонсорам та грантам мільйон гривень буде збільшено громадою в рази.

Виграють від цього усі!

ПІДПИСАТИ
http://chng.it/9GXjYzqGF5

Якщо хочеш поставити запитання Лідеру   зареєструйся   увійди

Громадська наглядова рада