Фото кандидата

Казьмірук Сергій

Вік
51
Київська
Київ
Освіта
•«Marston Polygraph Academy», США. Експерт-поліграфолог. Міжнародний Сертифікат 2012 року, Диплом 2013 року, Орден 2016 року.

•Київське вище військове інженерне двічі Червонопрапорне училище зв'язку імені М.І. Калініна.

Факультет електропровідного зв'язку.

1984-1989 роки - інженер електрозв'язку.
Досвід роботи
Досвід роботи:

2016 – Сертифікований США Експерт-поліграфолог. Підприємець. Діяльність у сфері безпеки бізнесу, науково-практичного застосування поліграфа та супутніх інноваційних розробок. Науково-дослідницька діяльність. Інформаційно-аналітична робота. Навчання та підготовка експертів–поліграфологів в Україні, Європі та США.

Практичний досвід співпраці у напрямку безпеки бізнесу в Україні, Європі і США, що дозволяє ефективно реалізовувати актуальні інноваційні міжнародні проекти, системно налагодити громадську, викладацьку, наукову, комерційну та професійну діяльність, сприяти у протидії корупції, запобіганню економічним та інформаційним ризикам на міжнародному рівні. Організація і проведення презентацій, семінарів та доповідей щодо розвитку науки детекції брехні. Координатор українсько-американського проекту розвитку детекції брехні в Україні, США та Європі.

Торгово Промислова Палата України з 2015 по 2016 рік.

Голова Комітету з питань сприяння протидії корупції та корпоративної відповідальності при ТПП України.

Сприяння протидії корупції, економічна безпека підприємництва. Інформування широкого кола громадськості щодо загроз та соціальних збитків і наслідків від корупції. Навчання представників підприємств щодо загроз, які становлять хабарництво та корупція та певним моделям при вияві корупційних діянь, професійна підготовка з організації комплексної системи безпеки бізнесу згідно з міжнародними стандартами із використанням ефективних і сертифікованої методики та поліграфа, розробка міжнародного стандарту сертифікації відповідності систем менеджменту вимогам антикорупційної системи та надання сертифікату. Перевірки та розслідування при застосуванні поліграфа, виявлення, мінімізація та локалізація корупційних та економічних ризиків, кадрова безпека. Кризовий менеджмент.

Холдинг «Ромсат» з 2013 по 2014 рік.

Заступник директора з інформаційної безпеки.

Організація комплексної системи безпеки холдингу. Проведення перевірок на поліграфі. Мінімізація економічних, корупційних ризиків і загроз. Інформаційно-аналітична робота. Кризовий менеджмент, кадрова безпека. Організація співробітництва та практична робота по боротьбі з протиправними діями третіх осіб, крадіжками інформації та телекомунікаційного обладнання, при взаємодії з правоохоронними органами та судовими інстанціями.

З 2012 по 2013 рік юридичне та правове забезпечення безпеки бізнесу. Комплекс послуг з детекції брехні із застосуванням поліграфа. Організація та забезпечення комплексної системи безпеки юридичних та фізичних осіб. Інформаційно-аналітична, дослідницька, викладацька робота. Кризовий менеджмент. Діяльність із розслідування і діяльність детективів. Організація і проведення презентацій, семінарів та доповідей щодо розвитку науки детекції брехні в Україні та США.

Координатор українсько-американського проекту розвитку детекції брехні в Україні, США та Європі. Навчання та підготовка експертів–поліграфологів в Україні та США.
серпень 2012 - грудень 2012 р.р. Проходження повного курсу навчання детекції брехні при використанні поліграфа в «Marston Polygraph Academy», США з акредитацією в професійних Асоціаціях світу. Міжнародний Сертифікат 2012 р. та Диплом 2013 р., США.

"Охоронно-детективне агентство "Безпека-Сервіс" з 2012 по серпень 2012 року.

Заступник Генерального директора Групи компаній Організація взаємодії профільних структур на телекомунікаційному ринку України по боротьбі з протиправними діями третіх осіб крадіжками інформації та телекомунікаційного устаткування. Робота з операторами, провайдерами та комерційними структурами по мінімізації фінансових та економічних ризиків. Робота по забезпеченню безпеки діяльності комерційних структур та приватних осіб, правовий та юридичний супровід.

Об'єднана Компанія «Київстар» українська бізнес-одиниця VimpelCom Ltd з 2011 по 2012 рік.

Менеджер з економічної безпеки.

Реалізація покладених функціональних обов'язків у рамках компетенції. Департамент безпеки. Інформаційно-аналітична робота, проведення перевірок та розслідувань. Інформаційно-аналітична робота. Супровід по лінії безпеки інтернет-проекту ФТТБ.

З 2010 по 2011 рік.

Провідний менеджер-експерт по взаємодії з державними органами України.

Кризовий менеджмент. Співпраця з державними органами, операторами та провайдерами зв'язку, Інтернет Асоціацією України. Взаємодія з державними органами в рамках ключових галузевих заходів, Семінарів Міжнародного союзу електрозв'язку та міжнародних науково-практичних конференцій. Реалізація стратегії, спрямованої на локалізацію і запобігання кризових ситуацій. Рішення оперативних завдань, що вимагають нестандартних інноваційних рішень з мінімізації економічних ризиків.

ЗАТ «Українські радіосистеми» ТМ «Білайн» з 2009 по 2010 рік.

Директор по роботі з державними органами України.

Реалізація системної взаємодії з органами влади. Взаємодія в форматі міжнародної співпраці з державними органами, асоціаціями та комерційними структурами. Представлення інтересів Компанії при участі в семінарах, круглих столах та міжнародних науково-практичних конференціях МСЕ. Контроль дотримання законодавчих норм, корпоративних політик і процедур.

ТОВ «Голден Телеком» (Голден Телеком, Україна) з 2008 по 2009 рік.

Начальник відділу по роботі з державними та регуляторними органами.

Системна робота з підготовки нормативно - правових актів, процедур і стандартів у сфері телекомунікації за проектом ФТТБ. Здійснення контролю виконання вимог керівних та регуляторних документів. Просування інтересів Компанії в рамках галузевих заходів, семінарів МСЕ, міжнародних науково-практичних конференцій. Взаємодія з правоохоронними органами.

З 2007 по 2008 рік - керівник підрозділу з обліку радіоелектронних засобів.

Взаємодія, в рамках конверсії, з Міністерством оборони України. Робота з органами регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України. Правовий супровід в державних органах. Участь у галузевих заходах Семінарах МСЕ , круглих столах і робочих групах.

Компанія «Київстар» Дж. Ес. Ем.» З 2005 по 2006 рік.

Департамент безпеки. Спеціаліст I категорії.

Аналітичне відпрацювання, попередження, виявлення і припинення зовнішніх і внутрішніх загроз безпеки Компанії. Інформаційно-аналітичний супровід. Проведення службових перевірок в рамках політик Компанії.

Служба безпеки України з 2001 по 2005 рік.
Проходження служби на аналітичних і оперативних офіцерських посадах.

Робота в рамках визначеної законодавством України компетенції.
Підполковник запасу Служби безпеки України. Маю нагороди Служби безпеки України.

Володіння мовами:
Українська, російська - рідні.
Англійська – upper intermediate.
Навчання в British Council for Relations with Other Countries.
Громадська діяльність

Сертифікований США Експерт-поліграфолог. Підприємець. Діяльність у сфері безпеки бізнесу, науково-практичного застосування поліграфа та супутніх інноваційних розробок. Науково-дослідницька діяльність. Інформаційно-аналітична робота. Навчання та підготовка експертів–поліграфологів в Україні, Європі та США.

Практичний досвід співпраці у напрямку безпеки бізнесу в Україні, Європі і США, що дозволяє ефективно реалізовувати актуальні інноваційні міжнародні проекти, системно налагодити громадську, викладацьку, наукову, комерційну та професійну діяльність, сприяти у протидії корупції, запобіганню економічним та інформаційним ризикам на міжнародному рівні.

Організація і проведення презентацій, семінарів та доповідей щодо розвитку науки детекції брехні. Координатор українсько-американського проекту розвитку детекції брехні в Україні, США та Європі.

Державне управління
Ідея змін

Тема: Впровадження єдиної національної системи детекції брехні при використанні комп'ютерних поліграфів в Україні.

Аналіз наявного стану використання поліграфу в України свідчить про відсутність єдиної стратегії, відповідної нормативно-правової, регуляторної бази та системного підходу щодо діяльності в даному напрямку.

Зокрема, відсутність єдиних законодавчих, юридичних та правових засад використання поліграфу обумовлює неможливість системно впливати, регулювати, забезпечувати наповнення дохідної частини бюджету та всебічно контролювати діяльність із детекції брехні при застосуванні комп'ютерних поліграфів.

Важливим аспектом для держави - є організація єдиної системи детекції брехні в інтересах державних, правоохоронних органів та підприємництва України, з метою боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Отримання державою відповідних зборів від діяльності поліграфологів у комерційному та приватному секторах. Міжнародна співпраця із залученням фахівців міжнародних інституцій та Академій для навчання українських експертів–поліграфологів, що визнані у світі та мають відповідні акредитації і права є дієвим, актуальним і ефективним заходом.

Отже, основними причинами актуальності та необхідності реалізації концепції використання поліграфа в Україні - є санкціонована та сертифікована діяльність із дотриманням: законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів.

Вивчення та аналітичне відпрацювання реального стану ситуації дозволяє зазначити такі причини, що унеможливлюють впровадження єдиної системи спеціальних психофізіологічних обстежень в Україні в даний час:

  • Відсутність єдиних засад, принципів, стандартів та методик використання поліграфу (відповідно до міжнародних стандартів) у системі державних, правоохоронних органів, комерційних структурах та діяльності приватних осіб.
  • Застосування поліграфа в України цілком не врегульоване. Слід відзначити, що в даний час тільки наявність окремих внутрішньовідомчих інструкцій та наказів визначає основні напрямки, принципи та умови використання поліграфів.
  • Відсутність уповноваженого єдиного державного органу навчання, сертифікації та ліцензування підготовки експертів-поліграфологів в інтересах держави, що діють за єдиними затвердженими та прийнятими стандартами.
  • Діяльність спеціалістів поліграфу не має затвердженої системи сертифікації та ліцензування, підбору, навчання, підтвердження кваліфікації, перепідготовки та незалежної системи оцінки результатів роботи, незалежної перевірки, експертизи і оцінки наданих результатів. 
  • Відсутність сертифікованих поліграфів іноземного виробництва, що мають відповідне сервісне та програмне забезпечення, адаптоване для використання в Україні.
  • Відсутність єдиної системи підготовки та оцінки результатів перевірки на поліграфі.
  • Немає можливості коректно співпрацювати з міжнародними фахівцями та інституціями з причини невідповідності діяльності затвердженим міжнародним стандартам використання поліграфа та оцінки результатів.

Висновки:

З огляду на вищенаведене, можна дійти висновку, що в умовах широкомасштабного міжнародного впровадження інноваційних технологій, наявної соціально–політичної ситуації та актуальних завдань по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, відсутній єдиний законодавчо–врегульований підхід, що регулює використання поліграфу (навчання, застосування поліграфів, оцінка результатів досліджень) в Україні:

1. Єдина нормативно–правова база, що регулює засади та діяльність із детекції брехні із застосування поліграфу в України відсутня.

2. Відсутній єдиний державний орган професійної підготовки, сертифікації та ліцензування експертів–поліграфологів.

3. Відсутні єдині затверджені стандарти і методики проведення перевірки на поліграфі, що відповідають міжнародним стандартам.

4. Діяльність спеціалістів поліграфа, що мають різну освіту, знання та досвід не відповідає єдиним методикам і стандартам практики та потребує додаткового вивчення, аналізу та оцінки професійної придатності та достовірності наданих результатів.

5. Використання поліграфа та програмного забезпечення різних виробників обумовлює низку додаткових з’ясувань щодо якості професійного використання інструменту та програми, сервісного обслуговування та оновлення програмного забезпечення згідно з вимогами виробника. 

Посилання на повний опис Ідеї кандидата.

 

Якщо хочеш поставити запитання Лідеру   зареєструйся   увійди

Громадська наглядова рада