Фото кандидата

Філатов Костянтин

Вік
34
Дніпропетровська
Кам'янське
Освіта
Студент 3-го курсу заочного відділення кафедри соціології за напрямком "(054) Соціологія", факультету менеджменту, економіки, філології, соціології Дніпровського державного технічного університету.
Досвід роботи
Переважно виробниче спрямування професійної діяльності, маю розвинуті організаційно-комунікаційні якості.
Громадська діяльність

Голова у Громадській організації «Спілка творчих активістів розвитку талановитості» є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів, а саме:

  • всебічний розвиток потенціалу особистості шляхом інформаційно-просвітницької діяльності;
  •  розвитку освіченості і науки у суспільстві;
  • культурного, спортивно-оздоровчого, освітнього, морально-естетичного та правового виховання;
  • захист основоположних прав та свобод, а також інтересів інституції родини, людини і громадянина;
  •  основоположних прав та інтересів територіальних громад.
  • https://www.facebook.com/start.public.drive
Державне управління
Ідея змін

Мета: Кардинальна зміна соціальної парадигми, шляхом основоположних принципів безпосереднього народовладдя культивації традиційних сімейних цінностей, верховенства права над примусом, а також формування нової національної ідентичності та ментальності.

Основні положення:

1. Прийняття Закону України "Про місцеві рефендуми в Україні", відповідно до тлумачення місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

Забезпечити верховенство рішень місцевого референдуму над рішеннями "представницьких органів ОМС", практичні механізми впровадження та виконання рішень місцевих референдумів на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

2. Забезпечити дієві інструменти контролю народом України діяльності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, стосовно забезпечення та реалізації державою та її органами основоположних прав і свобод, а також інтересів громадян України. 

Їх об'єднань, теритріальних громад, мешканців міста, села, селища, мікрорайону, житлового  комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення, які у сукупності утворюють народ України.

Тим самим забезпечити базовий принцип Декларації про державний суверенітет України "Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах, на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення", а також принципу "державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах."

3. Забезпечити право участі народу України у розроблені та реалізації стратегії розбудови економіки України на рівні Всеукраїнського референдуму та місцевих референдумів.

4. Прийняти Закон України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики в Україні" та Закон України "Про громадські ради при Органах Місцевого Самоврядування та комунальних підприємствах". 

Для забезпечення принципів демократичності, гласності, прозорості та унеможливлення корупційної діяльності при здійсненні місцевого самоврядування та підзвітності територіальним громадам функціонування комунальних підприємств, закладів і установ.

5. Забезпечити обов'язковість виконання положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, яке затверджено Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3748-XII.

Та верховенства рішень загальних зборів громадян над рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування.

Посилання на повний опис Ідеї кандидата.

Branding

Цей блок пошкоджений або відсутній. Можливо втрачено його вміст або потрібно увімкнути оригінальний модуль.

Громадська наглядова рада