ві

Петренко Олександр

Вік
46
Луганська
Лисичанськ
Освіта
Вища-технична, ДонГТУ, металообробка, інженер-металург,
вища-економічна, ДонГТУ, економіка підприємств, інженер-економіст,
вища-юридична, МАУП, правознавство, юрист,
Харьківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Досвід роботи
Вальцювальник прокатного стану,
старший податковий інспектор,
старший оперуповноважений з особливо важливих справ УДСБЕЗ,
керівник апарату суду,
викладач ДонГТУ - «Основи економічної безпеки».
Громадська діяльність

Волонтер, юридично допомагаю внутрішньо переміщеним особам в питаннях призначення та поновлення соціальних виплат.

Судова система
Ідея змін

Тема: Україна – корупції суду.net.

Ціль: Корупція в судовій системі України.

Завдання: Протидія та боротьба з корупцією у судовій гілці влади, відновлення довіри до суду і суддів.

Шляхи вирішення: Призначення відповідних осіб (з наданням повноважень) в судах (всіх рівнів), Державній судовій адміністрації, вищих органах суддів та суддівського самоврядування.

Проблема:

Правоохоронні органи України не мають безпосереднього доступу до процесу судочинства та його виконанням, тому не мають можливості оперативно відстежувати факти корупції з боку співробітників суду та суддів, особисто голів суду.

Вся робота по встановленню фактів порушення антикорупційного законодавства починається з моменту, коли  одна із сторін судового процесу звертається з заявою, про порушення її прав та свобод.За час написання та попереднього розгляду заяви, іноді проходить тривалий час і сліди «корупції» вже знищено.

В судах всіх рівнів, відсутні особи відповідальні за боротьбу та протидію корупції. Такою особою, може стати той же керівник апарату суду. Цей шаг не вимушує відкриття нової посади та змінення штатного розпису суду.  На прикладі завдань і обов’язків посадової інструкції керівника апарату суду зрозуміло, що ця посада має всі повноваження для виконання цієї важливої роботи.

Завдання та обов'язки:

         2.1. Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

         2.2. Здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організованість та злагодженість у роботі підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.

         2.3. Взаємодіє із територіальним управлінням державної судової адміністрації відповідної області, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, спеціальним підрозділом судової міліції «Грифон», іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду.

         2.4. Організовує ведення діловодства в суді відповідно до Інструкції з діловодства та функціонування автоматизованої системи документообігу.

         2.5. Складає проекти планів роботи суду, погоджує їх, організовує контроль за ходом їх виконання.

         2.6. Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань.

         2.7. Проводить оперативні наради, організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій тощо.

         2.8. Організовує розробку і подання на затвердження в установленому порядку штатного розпису і кошторису витрат на утримання суду.

         2.9. Подає на розгляд голови суду пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату суду.

         2.10. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті суду.

         2.11. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду пропозиції щодо її вдосконалення.

         2.12. Організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді.

         2.13. Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов'язків і завдань.

Посилання на повну ідею кандидата.

Якщо хочеш поставити запитання Лідеру   зареєструйся   увійди

Громадська наглядова рада