Фото кандидата

Шевельов Володимир

Вік
62
Київська
Крюковщина
Освіта
Вища військова освіта.

Кандидат наук з державного управління.
Досвід роботи
Військова служба на командних, штабних посадах та Центральному апараті МОУ, ГУР МОУ, Адміністрації Президента України.
Громадська діяльність

Президент міжнародної громадської організації.

Державне управління
Ідея змін

Мета: Пропонується модель викорінення корупції шляхом запровадження механізмів державного управління, результатом яких корупційні дії втрачають будь-який сенс, природно відторгаються, трансформуються в конкуренцію та змагання в рівному середовищі.

Оцінкою ефективності діяльності антикорупційних органів держави - є 131 місце України у всесвітньому рейтингу СРІ та, нажаль, стала тенденція до її зростання. Але головним експертом стану корупції в державі є народ України, який зневірився у спроможності створених структур, до ефективного подолання корупції що проникла у всі сфери життєдіяльності країни.

На жаль, негативні посили суспільству іноді надходять зі стін антикорупційних органів, що свідчить про системну проблему в державі у цій сфері та необхідність її перезавантаження, пошуку креативних шляхів і менеджерів, спроможних вжити рішучих заходів щодо подолання й викорінення корупції в країні.

На сьогодні філософією унеможливлення корупційних явищ у державі є принципи боротьби, протидії та запобігання. Водночас, жоден з цих процесів, не має стадії завершеності за кінцевим результатом.

Гідною та, що найважливіше, дієвою альтернативою численним антикорупційним органам може стати філософія викорінення та подолання корупції як явища, має стадію завершеності і незворотності та перетворює її в неприродне й недоцільне явище в цілому.

З огляду на зазначене, нами пропонується інша модель – модель викорінення корупції шляхом запровадження механізмів державного управління. Результатом яких, корупційні дії втрачають всякий сенс, природно відторгаються, трансформуються в конкуренцію та змагання в рівному середовищі.

Очікувані результати:

1. Позиціонування України у світі як держави, що подолала корупцію.

2. Отримання принципово нової системи закупівель продукції, товарів та послуг для потреб держави. Наслідком тільки оптимізації організаційно-штатної структури державних органів, є річна економія бюджетних витрат до 1.0 млрд. грн.

3. Підвищення рівня якості продукції, товарів та послуг у сфері державних закупівель, підвищення експортного потенціалу національної економіки, зняття соціальної напруги в державі, збільшення надходжень до бюджету та відновлення довіри до банківсько-фінансової сфери тощо.

4. Реанімація принципів народовладдя та нормалізація політичних процесів в державі і, як наслідок, зниження рівня недовіри до влади.

5. Відновлення довіри до інститутів державної влади, запровадження механізмів повернення коштів з офшорних зон в економіку держави, покращення інвестиційного клімату та зменшення відтоку людських ресурсів за межі країни.

Посилання на повний опис Ідеї кандидата.

Branding

Цей блок пошкоджений або відсутній. Можливо втрачено його вміст або потрібно увімкнути оригінальний модуль.

Громадська наглядова рада