Фото кандидата

Шевельов Володимир

Вік
62
Київська
Крюковщина
Освіта
Вища військова освіта.

Кандидат наук з державного управління.
Досвід роботи
Військова служба на командних, штабних посадах та Центральному апараті МОУ, ГУР МОУ, Адміністрації Президента України.
Громадська діяльність

Президент міжнародної громадської організації.

Державне управління
Ідея змін

Мета: Пропонується модель викорінення корупції шляхом запровадження механізмів державного управління, результатом яких корупційні дії втрачають будь-який сенс, природно відторгаються, трансформуються в конкуренцію та змагання в рівному середовищі.

Оцінкою ефективності діяльності антикорупційних органів держави - є 131 місце України у всесвітньому рейтингу СРІ та, нажаль, стала тенденція до її зростання. Але головним експертом стану корупції в державі є народ України, який зневірився у спроможності створених структур, до ефективного подолання корупції що проникла у всі сфери життєдіяльності країни.

На жаль, негативні посили суспільству іноді надходять зі стін антикорупційних органів, що свідчить про системну проблему в державі у цій сфері та необхідність її перезавантаження, пошуку креативних шляхів і менеджерів, спроможних вжити рішучих заходів щодо подолання й викорінення корупції в країні.

На сьогодні філософією унеможливлення корупційних явищ у державі є принципи боротьби, протидії та запобігання. Водночас, жоден з цих процесів, не має стадії завершеності за кінцевим результатом.

Гідною та, що найважливіше, дієвою альтернативою численним антикорупційним органам може стати філософія викорінення та подолання корупції як явища, має стадію завершеності і незворотності та перетворює її в неприродне й недоцільне явище в цілому.

З огляду на зазначене, нами пропонується інша модель – модель викорінення корупції шляхом запровадження механізмів державного управління. Результатом яких, корупційні дії втрачають всякий сенс, природно відторгаються, трансформуються в конкуренцію та змагання в рівному середовищі.

Очікувані результати:

1. Позиціонування України у світі як держави, що подолала корупцію.

2. Отримання принципово нової системи закупівель продукції, товарів та послуг для потреб держави. Наслідком тільки оптимізації організаційно-штатної структури державних органів, є річна економія бюджетних витрат до 1.0 млрд. грн.

3. Підвищення рівня якості продукції, товарів та послуг у сфері державних закупівель, підвищення експортного потенціалу національної економіки, зняття соціальної напруги в державі, збільшення надходжень до бюджету та відновлення довіри до банківсько-фінансової сфери тощо.

4. Реанімація принципів народовладдя та нормалізація політичних процесів в державі і, як наслідок, зниження рівня недовіри до влади.

5. Відновлення довіри до інститутів державної влади, запровадження механізмів повернення коштів з офшорних зон в економіку держави, покращення інвестиційного клімату та зменшення відтоку людських ресурсів за межі країни.

Посилання на повний опис Ідеї кандидата.

Якщо хочеш поставити запитання Лідеру   зареєструйся   увійди

Громадська наглядова рада