Фото кандидата

Тарасюк Юрій

Вік
32
Житомирська
Житомир
Освіта
Вища юридична освіта.

Закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Магістр з правознавства.
Досвід роботи
З 2007 по 2010 рік - Служба в ЗСУ.

З 2010 по 2015 рік - Юрисконсульт у приватній фірмі.

З 2015 по 2017 рік - Керівник приватного підприємства.

З 2017 по 2018 рік Служба в органах внутрішніх справ.

З 2018 по теперішній час - керівник філії приватного підприємства.
Правоохоронна система
Ідея змін

Тема: Реформування правоохоронної системи.

Мета: 

Створення прозорої системи органів внутрішніх справ, основним і головним завданням якої буде забезпечення прав і свобод людини, громадської безпеки, протидії злочинності та корупції.

Ідея: 

На мою думку у сьогодні нашій країні потрібна кардинальна та всеохоплююча реформа Міністерства внутрішніх справ України.

Основними напрямками реформи мають бути:

 • Приведення у відповідність системи органів внутрішніх справ європейським зразкам;
 • Запровадження єдиної системи документообігу із сучасними механізмами її захисту, уніфікованими базами даних, системою планування поточної робочої діяльності та дистанційного контролю за якістю роботи окремих виконавців;
 • Запровадження новітніх інформаційних технологій у повсякденній діяльності працівників та принципово нового аналітичного підрозділу МВС для багатофакторного аналізу оперативних даних;
 • Запровадження відеофіксації першого допиту затриманого та єдиного електронного протоколу (custody records);
 • Розроблення сучасної європейської моделі освіти МВС, що відповідає європейським стандартам;
 • Реформування підрозділів внутрішньої безпеки з пріоритетом на профілактику правопорушень та запровадження періодичної перевірки працівників на предмет дотримання правил доброчесності, професійної непідкупності та невживання наркотичних речовин;

Моє бажання створити прозору систему органів внутрішніх справ, яка дійсно буде стояти на боці правопорядку та безпеки суспільства нашої держави. Також створить підґрунтя для сприятливого інвестиційного клімату України на міжнародній арені.

Проблема:

У 2014 році почалася реформа Органів внутрішніх справ України, яка на мою думку, є незавершеною.

 • Основне завдання реформи була переатестація особового складу, яка на мою думку є проваленою, тому що частина звільнених працівників органів внутрішніх справ відновилася через суд, а також отримала компенсацію;
 • Повноцінна зміна керівників як центральних, так і регіональних управлінь МВС не відбулася, тому частина підрозділів продовжують працювати за «старими схемами»;
 • Суттєвого скорочення управлінського апарату не відбулося;
 • Створені підрозділи по боротьбі зі злочинами в кіберпросторі не мають кадрів з належною фаховою підготовкою, тому не є дієвим механізмом;
 • На практиці значна кількість керівних призначень здійснена на основі політичних домовленостей, а не за чітко визначеними регламентними вимогами та професійними критеріями;
 • У зв’язку з тим, що служба внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ залежна від керівництва МВС, тому не має результатів та дієвості її роботи;
 • Якісне оновлення кадрів не відбувається, тому що потрапляючи до закритої, корумпованої системи МВС, нові співробітники протягом короткого періоду мають або інтегруватися у неї, або звільнитись;
 • Надзвичайно високий рівень корупції за всіма напрямами роботи МВС (адміністративні послуги, оперативно-розшукова діяльність, діяльність слідчих) та на всіх рівнях самого міністерства (від дільничого і до високопосадовців міністерства) існує внаслідок зацікавленості керівництва у наявності корупційної складової у діяльності МВС;
 • Низький професійний рівень – несприятливі умови під час виконання службових обов’язків для підвищення кваліфікації, серед яких:
 • Висока завантаженість, відсутність умов для теоретичного і практичного навчання (тренінгові програми, міжнародні програми обміну та стажування);
 • Відсутність мотивації, та/або як такої необхідності у рості професійних якостей через корумпованість системи кар’єрного зростання і незалежність розміру оплати співробітника від рівня знань, навичок і вмінь.
 • Незбалансованість робочого часу працівників системи МВС, що призводить до виснаження. Як наслідок звільнення з органів внутрішніх справ.
 • Принцип «палочної» системи, внаслідок якої, злочини проти особи залишаються не розкритими, а натомість до судів направляються справи про крадіжки з маркетів.

Шляхи вирішення:

 • Створення громадського органу не підпорядкованого МВС, який буде здійснювати відбір керівників до центральних та регіональних органів МВС;
 • Провести повний та чіткий аудит посад управлінського апарату, а також апаратів центральних та регіональних органів МВС;
 • Службу внутрішньої безпеки вивести зі штату, а натомість створити абсолютно незалежний від керівництва МВС орган контролю;
 • Створити належні умови праці для працівників органів внутрішніх справ, а саме чітке нормування робочого часу, також чітко встановити контроль вихідних та відпусток працівників;
 • Розробити нормативну базу та механізм зміни структури оплати праці на 2-х складову (оклад+вислуга), для ліквідації суб’єктивних компонентів при нарахуванні премії, а також змінити соціальне забезпечення співробітників МВС;
 • Провести аудит матеріально-технічного та фінансового забезпечення ОВС України з метою виявлення системних проблем.

Посилання на повний опис Ідеї кандидата.

Branding

Цей блок пошкоджений або відсутній. Можливо втрачено його вміст або потрібно увімкнути оригінальний модуль.

Громадська наглядова рада