иаи

Як добре мати однодумців!

30 травня

У травні, пройшла зустріч з майбутніми правниками, які наразі навчають у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та знаними та поважними представниками правничої професії, а саме проректором університету, професором Вячеславом Комаровим, директором Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури та кримінальної юстиції Іваном Бенедиком та керівником юридичної клініки університету та головою Асоціації юридичних клінік в Україні Віктором Янішеним.

На зустрічі ми поговорили про лідерство та правничу етику, а також про рушійну силу небайдужості кожного з нас до того, що відбувається в суспільстві, зокрема, у правничий спільноті.

Цікава вийшла дискусія, цінності, місія та бачення в нас збігаються і це є головне! 

Моя програмна ініціатива була підтримана, а найголовніше є підтримка в її реалізації. Усі присутні погодились з тим, що правнича етика повинна бути єдиною для всіх!

Інші новини

Громадська наглядова рада