правові

Повернення Криму і якісні трудові відносини: п'ять лідерів, які планують змінити законодавство України

12 червня

Напрямку “Правові” стосуються п'ять програм зі ста найкращих проектів “Нових лідерів”. Серед них розробка та лобіювання законопроекту про дійсне, а не формальне запобігання рейдерству в Україні. Хтось із Лідерів пропонує упровадити єдині етичні стандарти для правників, а хтось сприяти поверненню Криму.

Заворотній Святослав (26), Київ

 

 

Мета проекту: забезпечення органів державної влади центрального та регіонального рівня, а також об’єднаних територіальних громад сучасним інструментарієм збору, вимірювання, накопичення, узагальнення, аналізу, зберігання, візуалізації та передачі показників регіонального розвитку для прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень.

Основні завдання проекту: 

 • розробити методику, структури баз даних, набори показників, описи впровадження, збору, моніторингу та аналізу показників розвитку для всіх об’єднаних територіальних громад, з урахуванням показників регіональної статистики, статистики туризму, а також виконанням державних та регіональних стратегій, програм та проектів регіонального розвитку;
 • розробити проекти нормативно-правових документів для регулювання процедур збору показників розвитку об’єднаних територіальних громад для адміністративної та статистичної звітності;
 • розробити програмне забезпечення для інформаційно-аналітичної системи моніторингу показників розвитку об’єднаних територіальних громад;
 • розробити та забезпечити роботу інтернет-порталу з відкритими та доступними показниками розвитку об’єднаних територіальних громад, регіональної статистики, статистики туризму, показниками виконання державних та регіональних стратегій, програм та проектів регіонального розвитку з відповідними інструментами візуалізації.


Гуміров Олександр ( 38), Одеса

 

 

«Розробка та лобіювання законопроекту про дійсне, а не формальне запобігання рейдерству в Україні»

Наразі необхідно припинити свавілля рейдерів та колекторів в Україні – прийняти дієвий, а не формальний, антирейдерський закон. Без цього не буде інвестиційної привабливості України. Без цього не буде добробуту та поваги до власності громадян України. Це стосується кожного.

Що потрібно зробити:
    - виявити «больові» точки чинного законодавства та сформулювати необхідні зміни у ці норми;
    - розробити законодавчі новели, що сприятимуть становленню «цивілізованих» правил і норм;
    - вивчити позитивних досвід іноземних держав;
    - проаналізувати судову практику як в Україні, так і Європейського суду з прав людини;
    - проаналізувати «бойовий» досвід бізнесу та громадян, які потерпають від рейдерства;
    - скласти проект тексту законодавчої ініціативи.

Жолнович Оксана (39), Львів

 

 

Якісне правове регулювання трудових відносин, як основи гідного життя в Україні

Проблема:

Українське суспільство, як і будь-яке інше, поділяється, в основному, на дві великі групи – працівників і роботодавців. Тому ріст економіки, добробут держави, гідний рівень життя громадян напряму залежить від того, яким чином врегульовані відносини між працівниками і роботодавцями. Однак, саме ця сфера суспільного життя до сьогодні визначається ще радянським Кодексом законів про працю (1971р.).Через таке правове регулювання ми маємо величезний тіньовий ринок праці, незахищеність працівника перед роботодавцем і відтік молодих і перспективних працівників закордон. Візією проекту є держава, в якій людина може повноцінно реалізовувати своє право на працю, забезпечити гідний рівень життя для себе і своєї сім’ї та найпростішим чином і зі зрозумілими умовами залучати найманих працівників до своєї підприємницької діяльності.

Етапи проекту: 

1. Комунікація із усіма зацікавленими сторонами, щодо змісту новел та доповнень до трудового законодавства (роботодавці, їх об’єднання, інноваційні підприємства, профспілкові організації та інші представники працівників, агентства праці та ейчари, науковці і профільні чиновники на регіональному та національному рівнях).
2. Проведення круглих столів, конференцій, обговорень щодо проблем реформування у трудовому законодавстві.
3. Формування робочої групи на базі науковців та активістів громадських організацій.
4. Збір пропозицій, доповнень та проектів норм до нового трудового кодексу.
5. Напрацювання та оформлення у вигляді законодавчих проектів змін та доповнень до проекту трудового кодексу, що зареєстрований у ВРУ.
6. Адвокаційна кампанія щодо включення напрацьованих пропозицій до проекту та ухвалення нового трудового кодексу України.
7. Медійний супровід усіх етапів реалізації проекту, що включає роз’яснення існуючих проблем регулювання трудових відносин, шляхів їх вирішення, пропонованих змін та популяризацію офіційних трудових відносин у суспільстві.


Жумаділов Арсен (32), Сімферополь

 

 

Сприяння поверненню Криму і ствердженню кримськотатарського народу як складової української політичної нації.

Кримські татари - це Крим. Крим - це Україна. Метою є ствердження ролі кримськотатарського народу, як невіддільної складової України, в її націотворенні і державному будівництві. Українці і кримські татари разом перемагали в минулому, переможемо і зараз.

Місія:

 • Докласти всіх зусиль задля де-окупації і припинення незаконної анексії Криму. 
 • Віднайти роль кримськотатарського народу в українському націотворенні і державному будівництві, що було спотворено російською і радянською історіографією.
 • Бачення:
 • Ретроспективно в історії і перспективно в майбутньому український і кримськотатарський народи поєднані спільним простором, на якому панувало і пануватиме взаєморозуміння, прийняття і підтримка. 

Цілі:

 • Закласти правові підвалини для збереження і гармонійного розвитку кримськотатарського народу як складової української політичної нації;
 • Унеможливити повторення сценаріїв, коли кримські татари розглядаються Українською державою як фактор небезпеки;
 • Сприяти розумінню і прийняттю України і українського народу кримськими татарами, які мешкають в окупованому Криму, і які переселились на материкову частину України;
 • Сприяти розумінню Криму і кримськотатарського народу українцями, прийняттю кримських татар як невіддільної складової українського націотворення і державного будівництва.

Старовойтова Марина (32), Харків

 

 

Мета: упровадження єдиних етичних стандартів для правників

Місія: єдині етичні стандарти для правників задля забезпечення якісного та ефективного захисту прав людини та відновлення, а в подальшому посилення авторитету системи правосуддя в нашій країні.

Бачення

Довіра суспільства до правників дуже висока, українські правники дотримуються у своїй професійній діяльності єдиних етичних стандартів.  Правничі етичні стандарти діють разом із присягою, доповнюючи та конкретизуючи морально-етичний зміст її положень.

Вони містять норми загальноприйнятих правил поведінки працівників під час служби, провадження незалежної  професійної діяльності та у буденному житті, їх ставленні до виконання свого професійного обов’язку, а також до громадян і колег. Фактично - це кодекс морально-ціннісних настанов для правників.

В усіх вищих правничих навчальних закладах запроваджена обов’язкова навчальна дисципліна, метою якої є професійна інкультурація студентів-правників. Навчальна дисципліна вивчається протягом всього навчання, а викладають її знані та поважні правники (ментори).

Цінності

 • Правильне формування свідомості та поглядів правників, орієнтація їх на неухильне дотримання моральних норм, єдність, забезпечення справжньої справедливості, захисту прав, свобод, честі й гідності людей, охорону власної честі й репутації.
 • Довіра та партнерство.
 • Цінуємо довіру однодумців та партнерів.  Відкриті до співпраці з усіма зацікавленими сторонами.

Читайте: Що потрібно від Лідера на третьому етапі?

Нагадаємо, що писали також про лідерів за напрямком "Медицина".

Інші новини

Громадська наглядова рада