новина

Що таке policy та чому лідери мають її подавати

18 квітня

Цього року правила проекту Нові лідери змінились, і тепер кожен учасник має представити свої політики (policy).

Що це таке, як правильно описати свою політику та до яких сфер вони можуть відноситись – читайте у нашому матеріалі.

Політика (policy) – це система принципів для прийняття рішень і досягнення оптимальних результатів. Політика направляє дію на досягнення генеральних цілей при виконанні конкретних задач.

ВАЖЛИВО! 

Ваша policy повинна включати: проблему, яку ви збираєтеся вирішити, цілі, яких плануєте досягнути, опис заходів і ресурсів для їх досягнення, а також прогноз впливу після повної реалізації policy.

Щоб не виникало сумнівів щодо вашої політики, ми розробили приклад, якою має бути policy.

1

 

2

 

3

 

4

 

Політики можуть стосуватися таких сфер:

  • публічне (державне) управління
  • соціальний захист
  • безпека та оборона
  • гуманітарна
  • економіка
  • фінанси та банківська система
  • правоохоронна система
  • судова система
  • права людини
  • миротворення та реінтеграція

Читайте: Як заповнити анкету

Тепер детально розглянемо кожну політику:

Публічне (державне) управління – це діяльність, пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій.

Є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод.

Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. 

Соціальний захист — система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків.

З макроекономічної точки зору соціальне забезпечення — це система управління соціальними ризиками з метою компенсації шкоди, зниження або запобігання їх дії на процес розширеного відтворення населення.

Як соціально-економічна категорія соціальне забезпечення є відносинами щодо перерозподілу національного доходу з метою забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків.

Безпека та оборона – це  здатність держави створити умови для безпечного життя та оборона кордонів від ворогів.

Безпека – одне з найбільш сильних на сьогодні прагнень українців. Підтримка здатності держави протистояти різним формам зовнішньої агресії, в тому числі всебічна підтримка розвитку спроможностей Збройних Сил, є безумовним пріоритетом Уряду.

Гуманітарна – це захист народу, їхніх цінностей і традицій, укладу життя і культури, а також безоплатне розповсюдження потрібних людям речей, їжі, одягу та медикаментів.

Економіка – організація та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Фінанси та банківська система – мобілізація складової економічної системи держави та фінансових ресурсів, розподіл та використання економічних, соціальних та міжнародних цілей.

Судова система – охорона прав і законних інтересів громадян, охорона правопорядку від злочинних й інших правопорушень, контроль за тим, щоб діяльність державних органів не виходила за правові межі.

Правоохоронна система охоплює всю сукупність державно-правових засобів, способів і гарантій, що забезпечують охорону й захист людини і громадянина від протиправних діянь.

Права людини – це право, що виступає як засобом забезпечення свободи, так і істотним засобом обмеження неузгоджених з суспільними потребами і уявленнями людей про добро і справедливість, рівня свободи й обсягу влади.

Миротворення та реінтеграція – комплекс соціальних, правових, економічних та інших заходів, спрямованих на сприяння адаптації в суспільстві та політика забезпечення миру в країні.

1

 

Якщо ваша Ідея відповідає політиці (policy), то не марнуйте часу, заповнюйте Анкету.

Станьте учасником, Ідея якого варта уваги українців!

До речі, прочитайте інструкцію, якою має бути ваша Ідея.

Інші новини

Громадська наглядова рада